НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Белгісіз тұлғалардың «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ қызметкерлерінің атынан келісім жасасу және ақша аудару туралы ұсыныспен телефон арқылы алаяқтық жасау фактілері жиілеп кетті. Келісім-шарт жасау үшін Компанияның веб-сайтында көрсетілген контактілерге ғана хабарласыңыз.

ВНИМАНИЕ!

Участились случаи телефонного мошенничества неизвестными лицами от имени сотрудников АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с предложением заключить договор и перевести денежные средства. Для заключения договора обращайтесь только по контактам указанным на сайте Компании.